Majutus

Üliõpilaskodu pakub ruume ning tegevusi, aidates tudengitel paremini kasutada perioodi, mille nad veedavad ülikoolis õppides.

Tatari Üliõpilaskodu on rohkem kui tudengimajutus. See on koht, kus iga inimest hinnatakse tema ainulaadsuses. Kõik panustavad, et üliõpilaskodus valitseks perekondlik õhkkond, mis aitab kaasa tugevate sõprussidemete kujunemisele, teiste teenimisele ning pidevale intellektuaalsele ja isiklikule dialoogile üliõpilaskodu elanike vahel. Üliõpilaskodu õhkkond toetub iga residendi vastutustundele ning isikliku vabaduse austamisele. Kandidaadile pakutakse kohta tingimusel, et ta enda positiivse ellusuhtumise kaudu hoiab ning soodustab kõrgeid eesmärke ning sõbralikku keskkonda.

Tatari Üliõpilaskodu säilitab endas kristliku vaimsuse, kuid on avatud üliõpilastele teistest usutunnistustest ning veendumustest. Selle tulemusena kujundab üliõpilaskodu rikkaliku igakülgse maailmavaate, mis austab kõiki inimesi ning kultuure. Üliõpilaskodu vaimne õhustik on usaldatud Opus Dei’le, mis on Rooma-Katoliku Kiriku personaalprelatuur. Üliõpilaskodus asub kabel ning alaline kaplan.

Soovi korral Tatari Üliõpilaskodusse kandideerimiseks võta ühendust meiega.

 

Majutus