Kohataotlus

Ankeet

Täida ankeet veebilehel või prindi välja ja saada täidetud kujul tagasi.

Intervjuu

Isiklik intervjuu Tatari Üliõpilaskodus või kui asud välismaal, intervjuu meie koostööpartneriga sinu asukohariigis.

Registreerumine 2023-2024 õppeaastaks on alanud. 

Kui oled huvitatud Tatari Üliõpilaskodusse elama asumisest, täida vastav küsimustik veebilehel või lae alla taotlusevorm ja saada see täidetult e-postiaadressile info@tatarikesus.ee.

Kui said eesti keele või matemaatika riigieksamil vähemalt 90 punkti, siis on esimene kuu sinu jaoks tasuta.

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks
Käesolevaga annan Tatari Üliõpilaskodule nõusoleku minu isikuandmete (sh delikaatsete isikuandmete) töötlemiseks.
Käesolevas avalduses kogutavad andmed on teenuste osutamiseks vajalikud kontaktandmed.
Delikaatseid isikuandmeid (eelkõige andmeid terviseseisundi või puude kohta) töödeldakse juhul, kui andmete töötlemine on oluline info teenuse osutamise kvaliteedi tagamiseks.
Tatari Üliõpilaskodule kasutab isikuandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik lepinguid täitmiseks ning tegevusi korraldamiseks.
Tatari Üliõpilaskodule ei väljasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.