Mõõkad

Kõige nooremad leiutasid plastmasstorudega mõõke. Mõõgad, mis olid omakorda ümbritsetud pehmete torudega. Nende mõõkadega said nad ennast kaitsta erinevates võistlustes ja lahingutes, mida me hiljem korraldasime.

Mõõkad