Taotlus

TAOTLUS

ISIKILIKINFO

PEREKONNAINFO

AKADEEMILINE INFO

HARIDUSE AJALUGU

LISAINFO

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks
Käesolevaga annan Tatari Üliõpilaskodule nõusoleku minu isikuandmete (sh delikaatsete isikuandmete) töötlemiseks.
Käesolevas avalduses kogutavad andmed on teenuste osutamiseks vajalikud kontaktandmed.
Delikaatseid isikuandmeid (eelkõige andmeid terviseseisundi või puude kohta) töödeldakse juhul, kui andmete töötlemine on oluline info teenuse osutamise kvaliteedi tagamiseks.
Tatari Üliõpilaskodule kasutab isikuandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik lepinguid täitmiseks ning tegevusi korraldamiseks.
Tatari Üliõpilaskodule ei väljasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.